listen live
ONAIR
DJBILLY823

SHOWS

MONDAY
11.00 – 13.00  KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00  ALEXANDROS XENOPOULOS
15.00 – 17.00  ARGY SALVATORE
17.00 – 19.00  MANOLIS “MANSTA” STAVROULAKIS
19.00 – 21.00 ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00 NIKOS MARKOPOULOS
23.00 – 01.00  KATERINA KARSIOTI
TUESDAY
11.00 – 13.00  MANSTA MUSIC
13.00 – 15.00  ELENA ANGELIDOU
15.00 – 17.00  DROSOS KONIARIS
17.00 – 19.00  PANOS STASINOS
19.00 – 21.00 ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00 PETRO PAVEZA
23.00 – 01.00 ELISAVET PITSIORLA
WEDNESDAY
11.00 – 13.00 KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00 ANTIGONI GKEROU
15.00 – 17.00 ARGY SALVATORE
17.00 – 19.00 MANOLIS “MANSTA” STAVROULAKIS
19.00 – 21.00 ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00 HOUSE MISTRESS MATINA
23.00 – 01.00 ODISSEAS PANTAZIS
THURSDAY
11.00 – 13.00 ODISSEAS PANTAZIS
13.00 – 15.00 ELENA ANGELIDOU
15.00 – 17.00 DROSOS KONIARIS
17.00 – 19.00 PANOS STASINOS
19.00 – 21.00 ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00 EIRINI ZAHARIOUDAKI
23.00 – 01.00 DIMITRIS DIKMANIS
FRIDAY
11.00 – 13.00 KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00 ANTIGONI GKEROU
15.00 – 17.00 ARGY SALVATORE
17.00 – 19.00 MANOLIS “MANSTA” STAVROULAKIS
19.00 – 21.00 ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00 ALEXANDRA KARALI
23.00 – 01.00 MANOLIS DIAKAKIS
SATURDAY
12.00 – 14.00 ANASTASIS SOUFLERIS
14.00 – 16.00  SOPHIA TSIBIKAKI (LADIDA)
16.00 – 18.00  MENELAOS ERMIDIS