listen live
ONAIR
DJBILLY823

SHOWS

MONDAY
12.00 – 13.00  KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00  DROSOS KONIARIS
15.00 – 17.00  MANOLIS “MANSTA” STAVROULAKIS
17.00 – 19.00  KATIA VAXEVANI
19.00 – 21.00  ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00  LIA KATSANA
23.00 – 01.00  KOSTAS PRIMERAKIS
TUESDAY
12.00 – 13.00  KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00  ELENA ANGELIDOU
15.00 – 17.00  DIMITRIS POLYCHRONOPOULOS & PENNY PASXALIDOU
17.00 – 19.00  KATIA VAXEVANI
19.00 – 21.00  MARIA EFSTATHIADOU
21.00 – 23.00  HOUSE MISTRESS MATINA
23.00 – 01.00  DIMITRIS DIKMANIS
WEDNESDAY
12.00 – 13.00 KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00 DROSOS KONIARIS
15.00 – 17.00 MANOLIS “MANSTA” STAVROULAKIS
17.00 – 19.00 KATIA VAXEVANI
19.00 – 21.00 ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00 LIA KATSANA
23.00 – 01.00 KOSTAS PRIMERAKIS
THURSDAY
12.00 – 13.00 KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00 ELENA ANGELIDOU
15.00 – 17.00 DIMITRIS POLYCHRONOPOULOS & PENNY PASXALIDOU
17.00 – 19.00 KATIA VAXEVANI
19.00 – 21.00 MARIA EFSTATHIADOU
21.00 – 23.00 PANOS STASINOS
23.00 – 01.00 KONSTANTINOS LE FAUX
FRIDAY
11.00 – 13.00 KOSTAS THEODOROU
13.00 – 15.00 COVER ME
15.00 – 17.00 MANOLIS “MANSTA” STAVROULAKIS
17.00 – 19.00 KATIA VAXEVANI
19.00 – 21.00 ANGELIKI DROUMPANI
21.00 – 23.00 MANOLIS DIAKAKIS
23.00 – 01.00 KOSTAS PRIMERAKIS
SATURDAY
16.00 – 18.00  MENELAOS ERMEIDIS