SHOWS
MONDAY TO FRIDAY // 11.00 – 21.00
11.00 – 12.00  GIANNIS KARGIOFYLIS
13.00 – 15.00  BRANDON SELLA
15.00 – 17.00  ANNA MOURTZIOU
17.00 – 19.00  MANOLIS STAVROULAKIS
19.00 – 21.00  ANGELIKI DROUMPANI
WEEKDAYS // 21.00 – 23.00
MONDAYKOSTAS KARAGIANNIS
TUESDAYCHRISTIAN NOVA
WEDNESDAYPETRO PAVEZA
THURSDAYMENELAOS ERMIDIS
FRIDAYKONSTANTINOS LE FAUX
WEEKDAYS // 23.00 – 01.00
MONDAYSOFIA KAVARTINA
TUESDAYVIBERS (KIKI BOTONAKI & SOFIA PASSALI)
WEDNESDAYALEXANDROS FITAS
THURSDAYELISAVET PITSIORLA
FRIDAYELENI-LITO KOPAIDOU
SATURDAYS
15.00 – 17.00  DIMITRIS ZITRAS